Lưu trữ cho từ khóa: Finance

Trang này liệt kê các hướng dẫn và bài đăng liên quan đến tài chính và cách nó tác động đến doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp

Hệ số Beta (β) chứng khoán / đầu tư là gì? Cách tính Beta

Beta (β), nghĩa trong cổ phiếu và đầu tư, còn được gọi là hệ số rủi ro, là thước đo mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể và có thể được sử dụng để đo lường mức độ rủi ro của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Tiếp tục đọc What is stock / investment Beta (β) coefficient? How to calculate Beta

Giá trị vốn hóa thị trường vốn (EMC) là gì?

Giá trị vốn hóa thị trường (Equity Market Capitalization, viết tắt là EMC), thường được biết đến như là Giá trị vốn hóa hoặc vốn hóa thị trường, là tổng giá trị của các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của một công ty được giao dịch đại chúng. Nó được tính bằng cách nhân giá của một cổ phiếu với tổng số cổ phiếu đang lưu hành của nó. Ví dụ, một công ty có 20 triệu cổ phiếu bán với giá 50 đô la một cổ phiếu sẽ có giá trị vốn hóa thị trường là 1 tỷ đô la.

Tiếp tục đọc What is Equity Market Capitalization (EMC)?

Dòng tiền là gì? Quản lý dòng tiền

Đối với chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý tài chính, quản lý dòng tiền có ý nghĩa quyết định đến sự tồn vong của doanh nghiệp và nó gắn liền với doanh nghiệp đó trong suốt quá trình hoạt động. Vì vậy vai trò của quản lý dòng tiền là rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy dòng tiền là gì? Dòng tiền ròng (hay còn gọi là dòng tiền thuần) là gì và có phương pháp nào để quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp một cách hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu.

Tiếp tục đọc What is Cash Flow? Cash Flow Management

Giá trị Doanh nghiệp (EV) là gì?

Giá trị doanh nghiệp (EV), còn gọi là tổng giá trị doanh nghiệp (TEV) hoặc giá trị doanh nghiệp (FV), là một số liệu để phản ánh giá trị thị trường của một doanh nghiệp và thường được sử dụng như một sự thay thế toàn diện hơn cho Giá trị vốn hóa (EMC). EV là tổng các khoản thuộc về các bên liên quan đến nguồn vốn bao gồm: chủ nợ (có bảo đảm và không có bảo đảm) và cổ đông (có quyền biểu quyết và phổ thông). Giá trị doanh nghiệp là một trong những thước đo cơ bản được sử dụng trong định giá doanh nghiệp, phân tích tài chính, kế toán, phân tích danh mục đầu tư và phân tích rủi ro.

Enterprise Value (EV) is a measure of a company’s total value, including both its debt and equity. It represents the theoretical takeover price for a company, including the purchase price of all its outstanding stock and debt. This measure is used to evaluate a company’s overall value and compare it to other companies within the same industry.

EV is calculated as the sum of a company’s market capitalization, debt, minority interests, and preferred shares, minus its cash and cash equivalents. Market capitalization is the total value of a company’s outstanding shares of stock, while debt represents the company’s outstanding liabilities. Minority interests refer to the portion of the company owned by outside investors, while preferred shares represent a type of security that has priority over common stock in terms of dividends and liquidation.

EV is useful in evaluating companies because it takes into account both debt and equity, providing a more comprehensive picture of the company’s overall value. For example, if a company has a high market capitalization but a large amount of debt, its EV would reflect this and may be lower than a company with a lower market capitalization but less debt.

In addition, EV can be used to compare companies of different sizes and structures, as it adjusts for factors such as debt levels, cash holdings, and minority interests. This makes it a useful tool for investors and analysts who are evaluating companies for investment purposes.

In conclusion, Enterprise Value is a comprehensive measure of a company’s overall value that takes into account both its debt and equity, and provides a more accurate picture of the company’s financial position than market capitalization alone.

EBITDA là gì?

EBITDA là viết tắt của Earning Btrước Tôiquan tâm, Ttrục, Dsự đánh giá cao và Mộtkhấu hao là một trong những thước đo quan trọng nhất để đánh giá khả năng sinh lời của một công ty. Nó được tính là Thu nhập ròng + Tiền lãi + Thuế thu nhập + Khấu hao + Phân bổ. Hoặc, EBITDA = EBIT + Khấu hao + Khấu hao.

Tiếp tục đọc What is EBITDA?

EBIT là gì?

EBIT là viết tắt của Earning Btrước Tôiquan tâm và Ttrục. EBIT (cùng với EBITDA) là một trong những thước đo quan trọng nhất để đo lường khả năng sinh lời của một công ty bao gồm thu nhập và chi phí ngoại trừ chi phí lãi vay và các khoản thuế thu nhập. Nói cách khác, EBIT = Thu nhập ròng + Tiền lãi + Thuế thu nhập.

Tiếp tục đọc What is EBIT?

What is Merger and Acquisition (M&A) Financial Model?

A Merger and Acquisition (M&A) financial model is one of the các mô hình tài chính phổ biến nhất that is usually used to evaluate the financial aspects of a merger or acquisition transaction used before and during mergers and acquisitions by merging the financial statements of the acquiring company and the acquired company to create consolidated financial statements.

Tiếp tục đọc What is Merger and Acquisition (M&A) Financial Model?

Mô hình tài chính Phân tích công ty có thể so sánh là gì?

Phân tích công ty có thể so sánh (CCA) là một trong những các mô hình tài chính phổ biến nhất được sử dụng để đánh giá giá trị của một công ty bằng cách sử dụng dữ liệu từ các doanh nghiệp có quy mô tương tự khác trong cùng ngành.

Tiếp tục đọc What is Comparable Company Analysis financial model?

Mô hình 3 báo cáo là gì? Cách xây dựng mô hình 3 báo cáo

Mô hình tài chính Three Statement là một trong những các mô hình tài chính phổ biến nhất được xây dựng dựa trên ba báo cáo tài chính dưới đây sử dụng dữ liệu trong quá khứ và các giả định cho tương lai để dự báo hoặc dự đoán tình hình tài chính của một công ty nói chung.

Tiếp tục đọc What is 3-statement financial model? How to build it

Mô hình Tài chính là gì?

Mô hình tài chính là một kiểu lập kế hoạch tài chính cụ thể. Về bản chất, các doanh nghiệp sử dụng mô hình tài chính như một công cụ để phản ánh kế hoạch tài chính thông qua tính toán, đo lường và định lượng.

Tiếp tục đọc What is Financial Model?