Hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong Hành trình Chuyển đổi số

David Tran là một kiến trúc sư phần mềm, một doanh nhân, một chuyên gia về quản trị chiến lược và tư vấn chuyển đổi số doanh nghiệp.

Sứ mệnh của David là trợ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn cầu thực thi việc chuyển đổi số một cách nhanh chóng và hiệu quả dựa trên các thành tựu công nghệ đột phá và các kinh nghiệm chuyển đổi số tốt nhất.

Thông điệp của David Tran là: Sự kết hợp hoàn hảo của các công nghệ sáng tạo và các thực nghiệm quản trị doanh nghiệp tốt nhất tạo nên sự thành công trong chuyển đổi số để tăng trưởng nhanh và bền vững.