EBITDA là gì?

EBITDA là viết tắt của Earning Btrước Tôiquan tâm, Ttrục, Dsự đánh giá cao và Mộtkhấu hao là một trong những thước đo quan trọng nhất để đánh giá khả năng sinh lời của một công ty. Nó được tính là Thu nhập ròng + Tiền lãi + Thuế thu nhập + Khấu hao + Phân bổ. Hoặc, EBITDA = EBIT + Khấu hao + Khấu hao.

Để lại một câu trả lời