Mô hình tài chính Phân tích công ty có thể so sánh là gì?

Phân tích công ty có thể so sánh (CCA) là một trong những các mô hình tài chính phổ biến nhất được sử dụng để đánh giá giá trị của một công ty bằng cách sử dụng dữ liệu từ các doanh nghiệp có quy mô tương tự khác trong cùng ngành.

CCA so sánh hiệu suất với giả định rằng các công ty tương tự sẽ có bội số định giá tương tự. Các nhà phân tích đưa ra một danh sách thống kê có sẵn cho các công ty đang xem xét và tính toán bội số định giá để so sánh chúng.

Để lại một câu trả lời