Lưu trữ cho từ khóa: Install Odoo on Ubuntu 22.04

Trang này liệt kê các hướng dẫn liên quan đến cài đặt và triển khai các phiên bản Odoo cho Ubuntu 22.04 Jammy (bao gồm cả máy chủ và máy tính để bàn). Odoo là một bộ công cụ phần mềm quản lý doanh nghiệp bao gồm, ví dụ, CRM, thương mại điện tử, thanh toán, kế toán, sản xuất, kho hàng, quản lý dự án và quản lý hàng tồn kho. Phiên bản Cộng đồng (CE) là một phần mềm tự nhiên, được cấp phép theo GNU LGPLv3 trong khi Phiên bản Doanh nghiệp (EE) có các tính năng bổ sung độc quyền và được cấp phép theo Giấy phép Doanh nghiệp Odoo.

Cài đặt và triển khai Odoo 15 trên Máy chủ Ubuntu 22.04 (Jammy)

Trong bài đăng này, tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cài đặt phiên bản Odoo 15 chạy với Python 3.8 + PostgreSQL 12 và Python 3.10 + PostgreSQL 14 trên một Máy chủ Ubuntu 22.04 duy nhất.

Tiếp tục đọc Install and Deploy Odoo 15 on Ubuntu 22.04 Server (Jammy)

Cài đặt và Triển khai Odoo 14 trên Máy chủ Ubuntu 22.04

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn bạn 6 bước chi tiết để cài đặt Odoo 14 chạy với Python 3.8 và PostgreSQL 12 trên một máy chủ Ubuntu 22.04 duy nhất.

Tiếp tục đọc Install and Deploy Odoo 14 on Ubuntu 22.04 Server

Cài đặt và Triển khai Odoo 13 trên Máy chủ Ubuntu 22.04

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn bạn 6 bước để cài đặt Odoo 13 chạy với Python 3.7 và 3.8 trên Máy chủ Ubuntu 22.04 với PostgreSQL 10 và PostgreSQL 12.

Tiếp tục đọc Install and Deploy Odoo 13 on Ubuntu 22.04 Server

Cài đặt và triển khai Odoo 12 trên Máy chủ Ubuntu 22.04

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn 6 bước để cài đặt Odoo 12 chạy với Python 3.7 và 3.8 trên Máy chủ Ubuntu 22.04 với PostgreSQL 10 và PostgreSQL 12.

Tiếp tục đọc Install and Deploy Odoo 12 on Ubuntu 22.04 Server

Cài đặt Odoo 11 từ mã nguồn lên Máy chủ Ubuntu 22.04

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn bạn đi qua 6 bước cài đặt phiên bản Odoo 11 lỗi thời mà đã được phát hành từ ngày 5 tháng 10, 2017 và kết thúc vòng đời vào ngày 1 tháng 10 năm 2020 (khi Odoo 14 được phát hành)

Tiếp tục đọc Install Odoo 11 from source code on Ubuntu 22.04 Server

Cài đặt Odoo 10 từ mã nguồn trên Máy chủ Ubuntu 22.04

Odoo 10 được phát hành vào Ngày 5 Tháng 10, 2016 và hết hạn sử dụng vào ngày 5 tháng 10 năm 2019 (khi Odoo 13 được phát hành). Nó yêu cầu phiên bản Python 2.7 lỗi thời và không có sẵn trên Ubuntu 22.04. Tuy nhiên, có một số lý do khiến chúng ta vẫn muốn cài đặt Odoo 10 trên Ubuntu 22.04:

Tiếp tục đọc Install Odoo 10 from source on Ubuntu 22.04 Server

Cài đặt Odoo 9 từ mã nguồn lên Máy chủ Ubuntu 22.04

Odoo 9 được phát hành vào Ngày 1, Tháng 10, 2015 và hết hạn sử dụng vào ngày 5 tháng 10 năm 2018 (khi Odoo 12 được phát hành). Nó yêu cầu phiên bản Python 2.7, không có sẵn trên Ubuntu 22.04. Tuy nhiên, có một số lý do để chúng ta cài đặt Odoo 9 trên Ubuntu 22.04:

Tiếp tục đọc Install Odoo 9 from source on Ubuntu 22.04 Server

Cách thiết lập Môi trường Phát triển & Lập trình Odoo trên Ubuntu 22.04 Jammy JellyFish

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập môi trường phát triển và lập trình Odoo trên Ubuntu 22.04 với Eclipse làm IDE. Hướng dẫn này có hiệu lực cho tất cả các phiên bản Odoo từ 8.0 đến 16.0 và hiệu quả đối với Máy cài sẵn Ubuntu 22.04 mới và không có các công cụ được cài đặt sẵn, ví dụ như JDK, Python hoặc Eclipse. Bạn có thể bỏ qua để đến bước tiếp theo nếu máy đã cài sẵn các thứ trên.

Tiếp tục đọc How to Setup Odoo Development Environment on Ubuntu 22.04 Jammy JellyFish

Cài đặt Odoo 8 từ mã nguồn trên Ubuntu Server 22.04 Jammy

Odoo 8 được phát hành vào tháng 9 năm 2014 và hết hạn sử dụng vào ngày 5 tháng 10 năm 2017 (khi Odoo 9 được phát hành). Nó yêu cầu Python 2.7 lỗi thời, không có sẵn trên Ubuntu 22.04. Tuy nhiên, vẫn còn một số lý do để chúng tôi cài đặt Odoo 8 trên Ubuntu 22.04:

Tiếp tục đọc Install Odoo 8 from source on Ubuntu Server 22.04 Jammy