Giao diện người dùng Odoo 15

Cài đặt và triển khai Odoo 15 trên Máy chủ Ubuntu 22.04 (Jammy)

Trong bài đăng này, tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cài đặt phiên bản Odoo 15 chạy với Python 3.8 + PostgreSQL 12 và Python 3.10 + PostgreSQL 14 trên một Máy chủ Ubuntu 22.04 duy nhất.

Xin lưu ý rằng nếu bạn đang tìm cách cài đặt các phiên bản Odoo khác, bạn có thể đọc các bài liên quan khác của tôi:

Hoặc, nếu bạn là nhà phát triển Odoo, bạn có thể quan tâm đến Cách thiết lập môi trường phát triển Odoo trên Ubuntu 22.04.

Tóm tắt

Sau khi hoàn thành cài đặt, chúng ta mong đợi sẽ đạt được những điều sau:

 1. Sẽ có hai Odoo 15 các phiên bản đang chạy trên Ubuntu 22.04 LTS Người phục vụ:
  • Phiên bản Odoo 15 đầu tiên, từ bây giờ trở đi được gọi Odoo 15 Python 3.8
   • Phiên bản Python: 3.8
   • Đang chạy Người dùng Unix: odoo15_38
   • Phiên bản PostgreSQL: 12
   • Cổng HTTP: 8089, để người dùng có thể truy cập bằng trình duyệt web với địa chỉ kiểu như http://ip_cua_server:8089
  • Phiên bản Odoo 15 thứ hai, từ bây giờ trở đi được gọi Odoo 15 Python 3.10
   • Phiên bản Python: 3.10
   • Đang chạy Người dùng Unix: odoo15_310
   • Phiên bản PostgreSQL: 14
   • Cổng HTTP: 8099, để người dùng có thể truy cập bằng trình duyệt web với địa chỉ như http://your_ip: 8099
 2. Mỗi phiên bản trong số 2 phiên bản nêu trên sẽ chạy như một dịch vụ có tự động khởi động.
 3. Mỗi phiên bản sẽ được cách ly trong môi trường ảo Python chuyên biệt để tránh phá vỡ những thứ hiện có
 4. Chúng cũng sẽ được đặt mật khẩu chính (master password) để bảo vệ cơ sở dữ liệu của chúng. Người dùng có mật khẩu chính sẽ có thể tạo / xóa / sao lưu / khôi phục cơ sở dữ liệu.

Bước 1 - Tạo nhóm và người dùng để chạy Odoo

Vì lý do bảo mật, chúng ta sẽ chạy phiên bản Odoo 15 trong các tài khoản người dùng Unix riêng biệt có các thông số kỹ thuật sau:

 1. Đối với Odoo 15 chạy Python 3.8:
  • Tên tài khoản: odoo15_38
  • Thư mục home: /home/odoo15_38
 2. Đối với Odoo 15 chạy Python 3.10:
  • Tên tài khoản: odoo15_310
  • Thư mục home: /home/odoo15_310
 3. Tài khoản người dùng sẽ không thể đăng nhập vì mục đích bảo mật và cũng phải là loại hệ thống để Odoo có thể sử dụng để chạy dưới dạng dịch vụ;
 4. Các tài khoản người dùng sẽ thuộc về một nhóm có quyền truy cập vào mã nguồn Odoo 15 (cụ thể là odoo);

Tạo nhóm unix

Chạy lệnh sau để tạo nhóm odoo:

sudo addgroup odoo

Tạo người dùng odoo15_38

Chạy lệnh sau để tạo tài khoản odoo15_38 và thêm nó vào nhóm odoo:

sudo adduser odoo15_38 --system \
--home=/home/odoo15_38 --disabled-login \
--disabled-password --ingroup odoo

Tạo người dùng odoo15_310

Chạy lệnh sau để tạo tài khoản odoo15_310 và thêm nó vào nhóm odoo:

sudo adduser odoo15_310 --system \
--home=/home/odoo15_310 --disabled-login \
--disabled-password --ingroup odoo

Bước 2 - Cài đặt PostgreSQL 12 và 14

Odoo 15 được phát hành chính thức vào ngày 1 tháng 10, 2021 và hỗ trợ đầy đủ các phiên bản PostgreSQL còn vòng đời hỗ trợ cho đến ngày đó, bao gồm các phiên bản PostgreSQL từ 9.6 đến 14. Trong phạm vi của bài đăng này, chúng ta sẽ cài đặt PostgreSQL 12 và PostgreSQL 14 cho hai phiên bản Odoo 15. Nếu bạn muốn các phiên bản khác của PostgreSQL, bạn có thể theo dõi một bài khác của tôi để cài đặt nhiều phiên bản PostgreSQL trên Ubuntu 22.04..

Vì Ubuntu 22.04 không có biết gì về các phiên bản PostgreSQL ngoài 14. Để cài đặt PostgreSQL 12, chúng ta cần thêm PPA chính thức từ tác giả PostgreSQL

Thêm PPA PostgreSQL chính thức

# Create the file repository configuration: 
sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main" > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list' 
# Import the repository signing key: 
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/postgresql.gpg 

Như thường lệ, chúng ta nên cập nhật hệ thống trước khi cài đặt bất kỳ thứ gì:

sudo apt-get update; sudo apt dist-upgrade

Cài đặt PostgreSQL 10 và 12

sudo apt install postgresql-12;
sudo apt install postgresql-14;

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất và tôi giả sử rằng bạn không có bất kỳ phiên bản postgreSQL nào được cài đặt trên cùng một máy chủ trước đó, cổng lắng nghe của các cụm PostgreSQL mới được cài đặt sẽ là:

 • PostgreSQL 12: 5432
 • PostgreSQL 14: 5433

Trong trường hợp bạn có các phiên bản PostgreSQL khác đang chạy và bạn muốn sắp xếp lại việc gán các cổng, vui lòng làm theo hướng dẫn thay đổi cổng PostgreSQL.

Tạo các role cho cơ sở dữ liệu

Trong phần này, chúng ta sẽ tạo các role (vai trò) trong các cụm PostgreSQL của bạn, có cùng tên với các tài khoản unix để các phiên bản Odoo 15 sẽ có thể xác thực và đăng nhập các cụm PostgreSQL bằng phương pháp ident (không cần mật khẩu):

 • Odoo 15 chạy Python 3.8 sẽ kết nối PostgreSQL 12 trên cổng 5432 bằng role odoo15_38,
 • Odoo 15 chạy Python 3.10 sẽ kết nối PostgreSQL 14 trên cổng 5433 bằng vai trò odoo15_310

Tạo role odoo15_38

Lệnh dưới đây sẽ tạo một vai trò có tên odoo15_38 trong PostgreSQL 12 đang lắng nghe trên cổng 5432:

sudo -u postgres createuser odoo15_38 --interactive -p 5432

Khi được hỏi trong phiên tương tác, vui lòng nhập như sau:

Tạo role odoo15_38 trong PostgreSQL 12
Tạo role odoo15_38 trong PostgreSQL 12

Tạo role odoo15_310

Lệnh dưới đây sẽ tạo một role có tên odoo15_310 trong PostgreSQL 14 đang nghe trên cổng 5433:

sudo -u postgres createuser odoo15_310 --interactive -p 5433

Khi được hỏi trong phiên tương tác, vui lòng nhập như sau:

Tạo role odoo15_310 trong PostgreSQL 14
Tạo role odoo15_310 trong PostgreSQL 14

Bước 3 - Tải xuống mã nguồn Odoo 15 từ GitHub

Trong phần này, chúng ta sẽ tải xuống mã nguồn Odoo 15 từ GitHub và thực hiện chính sách bảo mật để cung cấp truy cập đọc cho các tài khoản thuộc nhóm odoo.

Để tải xuống mã nguồn của Odoo 15 từ GitHub, chỉ cần chạy lệnh bên dưới để sao chép nó bằng cách sử dụng git qua HTTP:

git clone -b 15.0 https://github.com/odoo/odoo.git /opt/odoo/odoo15

Hoặc, bạn có thể sao chép kho lưu trữ từ GitHub qua SSH để có hiệu suất và bảo mật tốt hơn bằng cách sử dụng lệnh sau:

git clone -b 15.0 git@github.com:odoo/odoo.git /opt/odoo/odoo15

Tùy thuộc vào tốc độ kết nối internet của máy chủ, quá trình này có thể mất vài phút hoặc hơn. Hãy kiên nhẫn hoặc mở một phiên khác để làm việc cho các bước tiếp theo của việc cài đặt Python trong lúc đó.

Sau khi quá trình hoàn tất, bạn sẽ tìm thấy mã nguồn Odoo 15 trong thư mục /opt/odoo/odoo15/.

Bây giờ, hãy bảo mật mã nguồn để chỉ cho phép các tài khoản người dùng của nhóm odoo để đọc nó bằng cách thay đổi chủ sở hữu mã nguồn thành root và nhóm đến odoo.

sudo chown -hR root:odoo /opt/odoo/odoo15

Bước 4 - Cài đặt Python 3.8 và 3.10

Như đã thảo luận, Odoo 15 hỗ trợ chính thức Python 3.7 và 3.8. Gần đây, nhóm Odoo cũng đã bổ sung hỗ trợ cho Python 3.10. Tuy nhiên, phiên bản Python đi kèm với Ubuntu 22.04 là 3.10 theo mặc định nên chúng ta cần tự cài đặt Python 3.7 và 3.8 theo cách thủ công. Đối với phạm vi của bài đăng này, chúng ta sẽ chỉ thiết lập cho Python 3.8 và Python 3.10. Nếu bạn cũng muốn Python 3.7, bạn có thể làm theo hướng dẫn về cách cài đặt nhiều phiên bản Python. Hãy bắt đầu với Python 3.8 và 3.10 ngay bây giờ:

Thêm PPA Deadsnakes

sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa

Cài đặt Python 3.8 và công cụ Môi trường ảo của nó

Vì chúng ta cần tạo một môi trường Python riêng biệt để Odoo 15 chạy để tránh làm hỏng những thứ hiện có, chúng ta cũng cần cài đặt Công cụ môi trường ảo Python. Đây là lệnh để cài đặt cả Python 3.8 và công cụ môi trường ảo của nó:

sudo apt install python3.8 python3.8-venv

Bây giờ, hãy chạy lệnh bên dưới để xác minh xem Python 3.8 có được cài đặt đúng cách hay không:

python3.8 -V

Bạn sẽ thấy kết quả như bên dưới

Xác minh xem Python 3.8 có được cài đặt đúng hay không
Xác minh xem Python 3.8 có được cài đặt đúng hay không

Cài đặt Python 3.10 và công cụ Môi trường ảo của nó

Vì Python 3.10 mới xuất hiện với Ubuntu 22.04 theo cài đặt mặc định, nên không cần cài đặt nó. Chúng ta chỉ cần cài đặt công cụ môi trường ảo của nó bằng cách chạy lệnh dưới đây:

sudo apt install python3.10-venv

Bước 5 - Cài đặt Odoo 15

Các yêu cầu tiên quyết

Cài đặt phần mềm Ubuntu và các gói được yêu cầu để chạy Odoo 15:

sudo apt install python3.8-dev python3.10-dev \
build-essential libsass-dev libjpeg-dev \
libjpeg8-dev libldap-dev libldap2-dev \
libpq-dev libsasl2-dev libxslt1-dev zlib1g-dev

Cài đặt wkhtmltopdf

Odoo 15 tạo PDF từ HTML, đó là lý do tại sao chúng ta cần wkhtmltopdf.

Trước tiên, chúng ta cần tải xuống gói wkhtmltopdf bằng cách sử dụng wget:

wget https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6.1-2/wkhtmltox_0.12.6.1-2.jammy_amd64.deb

Sau đó, cài đặt wkhtmltopdf bằng dpkg:

sudo dpkg -i wkhtmltox_0.12.6.1-2.jammy_amd64.deb
# force install dependencies
sudo apt -f install -y

Cài đặt Odoo 15 với Python 3.8 và PostgreSQL 12

Tạo môi trường ảo Odoo 15 Python 3.8

Đầu tiên, chúng ta sẽ cần tạo thư mục cha cho môi trường ảo Odoo 15 Python 3.8:

sudo mkdir -p /python-venv/3.8/odoo15

Sau đó, bảo mật môi trường ảo bằng cách thay đổi chủ sở hữu thành odoo15_38 để những người khác sẽ không thể sửa đổi môi trường:

sudo chown -hR odoo15_38:odoo /python-venv/3.8/odoo15

Chuyển tài khoản người dùng hiện tại sang odoo15_38 với hỗ trợ bash:

sudo su - odoo15_38 -s /bin/bash

Tạo môi trường ảo:

python3.8 -m venv /python-venv/3.8/odoo15

Cài đặt các thư viện Python bắt buộc cho Odoo 15

Kích hoạt môi trường ảo mà chúng ta đã tạo:

source /python-venv/3.8/odoo15/bin/activate

Như thường lệ, trước tiên chúng ta cần nâng cấp pip lên phiên bản mới nhất cho môi trường ảo hiện hành trước:

pip install --upgrade pip

Bây giờ, hãy bắt đầu cài đặt các thư viện được Odoo 15 yêu cầu cho môi trường ảo.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã hoàn thành nhân bản mã nguồn Odoo 15 trước khi chạy lệnh dưới đây.

pip install -r /opt/odoo/odoo15/requirements.txt

Khởi động Odoo 15

Bây giờ, chúng ta có thể khởi động Odoo 15 trong môi trường ảo bằng cách chạy lệnh sau sẽ kết nối PostgreSQL trên cổng 5432 và cung cấp cổng HTTP 8089 để bạn truy cập Odoo qua trình duyệt web:

/opt/odoo/odoo15/odoo-bin --http-port=8089

Trong trường hợp PostgreSQL 12 của bạn đang chạy trên một cổng không phải là 5432, bạn sẽ phải cho Odoo 15 biết điều đó bằng cách sử dụng tùy chọn chạy --db_port. Do đó, lệnh phải là:

/opt/odoo/odoo15/odoo-bin --db_port=<your_postgres_port> --http-port=8089

Bạn sẽ thấy kết quả ở terminal như hình dưới đây:

Chạy Odoo 15 với Python 3.8 và PostgreSQL 12 từ Giao diện dòng lệnh

Bây giờ, bạn có thể mở trình duyệt của mình và nhập địa chỉ kiểu như http://your_id:8089 để xem Giao diện người dùng trình tạo / chọn cơ sở dữ liệu Odoo 15 như bên dưới:

Giao diện bộ chọn / tạo cơ sở dữ liệu Odoo 15
Giao diện bộ chọn / tạo cơ sở dữ liệu Odoo 15

Bây giờ, bạn có thể nhập tên cơ sở dữ liệu, email, v.v. sau đó nhấn nút Create database để khởi tạo cơ sở dữ liệu đầu tiên cho phiên bản Odoo của bạn.

Dừng Odoo 15 và thoát

Để dừng Odoo 15, chỉ cần quay lại thiết bị đầu cuối và nhấn Ctrl + C hai lần.

Sau đó, hủy kích hoạt môi trường ảo hiện tại

deactivate

Bây giờ, hãy thoát khỏi người dùng hiện tại odoo15_38 để quay lại tài khoản trước đó:

exit

Cài đặt Odoo 15 với Python 3.10 và PostgreSQL 14

Cài đặt Odoo 15 với Python 3.10 tương tự như Cài đặt Odoo 15 với Python 3.8. Đây là các lệnh.

Tạo thư mục mẹ cho môi trường ảo Odoo 15 Python 3.10:

sudo mkdir -p /python-venv/3.10/odoo15
sudo chown -hR odoo15_310:odoo /python-venv/3.10/odoo15

Sau đó, chuyển sang người dùng odoo15_310 có hỗ trợ bash:

sudo su - odoo15_310 -s /bin/bash

Sau khi chuyển sang odoo15_310, hãy tạo môi trường ảo Python 3.10 cho Odoo 15:

python3.10 -m venv /python-venv/3.10/odoo15

Bây giờ, hãy kích hoạt môi trường ảo:

source /python-venv/3.10/odoo15/bin/activate

Như thường lệ, hãy nâng cấp pip cho phiên bản mới nhất của nó

pip install --upgrade pip

Sau đó, cài đặt các thư viện Python được Odoo 15 yêu cầu hoặc môi trường ảo:

pip install -r /opt/odoo/odoo15/requirements.txt

Khởi động Odoo 15 kết nối PostgreSQL 14 trên cổng 5433 và cung cấp cổng HTTP 8099 để khách hàng truy cập qua trình duyệt:

/opt/odoo/odoo15/odoo-bin --db_port=5433 --http-port=8099

Nếu PostgreSQL 14 của bạn đang chạy trên một cổng không phải là 5433, bạn nên thay đổi tùy chọn chạy --db_port đến cái đó.

Sau khi xác minh rằng Odoo 15 hoạt động bình thường, chỉ cần thoát khỏi môi trường ảo và quay lại tài khoản unix trước đó:

deactivate
exit

Bước 6 - Chạy Odoo 15 dưới dạng dịch vụ / daemon

Trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo các dịch vụ khởi động cho các phiên bản Odoo 15 mới được cài đặt của bạn để chúng sẽ chạy như một dịch vụ và được khởi động mỗi khi máy chủ khởi động lại.

Odoo 15 Python 3.8 Daemon

Tạo tệp cấu hình Odoo 15

Tệp cấu hình là tệp lưu trữ các chỉ thị cấu hình cho phép Odoo biết cách chạy (ví dụ: đường dẫn đến các module bổ trợ, cổng cơ sở dữ liệu, v.v.).

Trong phần này, tôi sẽ tạo một tệp cấu hình có tên odoo15_38.conf và lưu trữ trong / home / odoo15_38. Tôi sẽ sử dụng trình soạn thảo văn bản nano để tạo tệp như dưới đây:

sudo nano /home/odoo15_38/odoo15_38.conf

Bây giờ, hãy sao chép và dán những thứ sau vào giao diện người dùng trình soạn thảo văn bản nano của bạn:

[options]
addons_path = /opt/odoo/odoo15/odoo/addons,/opt/odoo/odoo15/addons
admin_passwd = admin
csv_internal_sep = ,
data_dir = /home/odoo15_38/.local/share/Odoo
db_host = False
db_maxconn = 64
db_name = False
db_password = False
db_port = 5432
db_sslmode = prefer
db_template = template0
db_user = False
dbfilter =
demo = {}
email_from = False
from_filter = False
geoip_database = /usr/share/GeoIP/GeoLite2-City.mmdb
http_enable = True
http_interface =
http_port = 8089
import_partial =
limit_memory_hard = 2684354560
limit_memory_soft = 2147483648
limit_request = 8192
limit_time_cpu = 60
limit_time_real = 120
limit_time_real_cron = -1
list_db = True
log_db = False
log_db_level = warning
log_handler = :INFO
log_level = info
logfile =
longpolling_port = 8090
max_cron_threads = 2
osv_memory_age_limit = False
osv_memory_count_limit = False
pg_path =
pidfile =
proxy_mode = False
reportgz = False
screencasts =
screenshots = /tmp/odoo_tests
server_wide_modules = base,web
smtp_password = False
smtp_port = 25
smtp_server = localhost
smtp_ssl = False
smtp_ssl_certificate_filename = False
smtp_ssl_private_key_filename = False
smtp_user = False
syslog = False
test_enable = False
test_file =
test_tags = None
transient_age_limit = 1.0
translate_modules = ['all']
unaccent = False
upgrade_path =
without_demo = False
workers = 0

Xin lưu ý rằng mật khẩu chính để bảo mật phiên bản của bạn được kiểm soát bởi chỉ mục admin_passwd trong tệp cấu hình. Bạn nên thay đổi nó thành một mật khẩu mạnh. Bạn cũng có thể bắt đầu tinh chỉnh Odoo 13 bằng cách sửa đổi các chỉ thị khác. Sau khi mọi thứ đều ổn, bạn lưu tệp và thoát bằng cách nhấn Ctrl + X sau đó nhập vào y và nhấn Enter.

Để cho phép tài khoản odoo15_38 để truy cập tệp cấu hình trong khi ngăn người khác làm điều đó, chúng ta cần thay đổi chủ sở hữu tệp bằng cách chạy lệnh dưới đây:

sudo chown odoo15_38:root /home/odoo15_38/odoo15_38.conf

Tạo tệp đơn vị Odoo 15

tôi đang dùng nano để tạo tệp dịch vụ bằng cách chạy lệnh dưới đây:

sudo nano /lib/systemd/system/odoo15_38.service

Sau đó, sao chép và dán nội dung sau vào giao diện trình soạn thảo nano của bạn

[Unit]
Description=Odoo15_38
After=network.target postgresql.service
[Service]
Type=simple
PermissionsStartOnly=true
User=odoo15_38
Group=odoo
SyslogIdentifier=odoo15_38
PIDFile=/run/odoo15_38/odoo15_38.pid
ExecStartPre=/usr/bin/install -d -m755 -o odoo15_38 -g odoo /run/odoo15_38
ExecStart=/python-venv/3.8/odoo15/bin/python /opt/odoo/odoo15/odoo-bin -c /home/odoo15_38/odoo15_38.conf --pid=/run/odoo15_38/odoo15_38.pid
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
[Install]
Alias=odoo15_38.service
WantedBy=multi-user.target

Bây giờ hãy lưu tệp và thoát (bằng cách nhấn Ctrl+X sau đó nhập vào y và nhấn Enter trước khi chạy lệnh sau để thông báo systemd rằng tệp đơn vị mới tồn tại:

sudo systemctl daemon-reload

Để kích hoạt dịch vụ và đặt nó chạy khi khởi động:

sudo systemctl enable --now odoo15_38

Để bắt đầu phiên bản Odoo 15 của bạn bằng systemd:

sudo systemctl start odoo15_38

Hãy mở trình duyệt web của bạn và nhập địa chỉ http://ip_cua_server:8089 để xem Giao diện người dùng tạo cơ sở dữ liệu Odoo 15.

Để dừng nó, chỉ cần chạy:

sudo systemctl stop odoo15_38

Odoo 15 Python 3.10 Daemon

Chúng ta sẽ làm theo cách tương tự như Odoo 15 Python 3.8 Daemon để tạo daemon cho Odoo 15 Python 3.10.

Tạo tệp cấu hình Odoo 15

sudo nano /home/odoo15_310/odoo15_310.conf

Bây giờ, hãy copy và paste những thứ sau vào giao diện người dùng trình soạn thảo nano của bạn:

[options]
addons_path = /opt/odoo/odoo15/odoo/addons,/opt/odoo/odoo15/addons
admin_passwd = admin
csv_internal_sep = ,
data_dir = /home/odoo15_310/.local/share/Odoo
db_host = False
db_maxconn = 64
db_name = False
db_password = False
db_port = 5433
db_sslmode = prefer
db_template = template0
db_user = False
dbfilter =
demo = {}
email_from = False
from_filter = False
geoip_database = /usr/share/GeoIP/GeoLite2-City.mmdb
http_enable = True
http_interface =
http_port = 8099
import_partial =
limit_memory_hard = 2684354560
limit_memory_soft = 2147483648
limit_request = 8192
limit_time_cpu = 60
limit_time_real = 120
limit_time_real_cron = -1
list_db = True
log_db = False
log_db_level = warning
log_handler = :INFO
log_level = info
logfile =
longpolling_port = 8100
max_cron_threads = 2
osv_memory_age_limit = False
osv_memory_count_limit = False
pg_path =
pidfile =
proxy_mode = False
reportgz = False
screencasts =
screenshots = /tmp/odoo_tests
server_wide_modules = base,web
smtp_password = False
smtp_port = 25
smtp_server = localhost
smtp_ssl = False
smtp_ssl_certificate_filename = False
smtp_ssl_private_key_filename = False
smtp_user = False
syslog = False
test_enable = False
test_file =
test_tags = None
transient_age_limit = 1.0
translate_modules = ['all']
unaccent = False
upgrade_path =
without_demo = False
workers = 0

Xin lưu ý rằng mật khẩu chính để bảo mật phiên bản của bạn được kiểm soát bởi chỉ mục admin_passwd trong tệp cấu hình. Bạn nên thay đổi nó thành một mật khẩu mạnh. Bạn cũng có thể điều chỉnh phiên bản bằng cách sửa đổi các chỉ thị khác. Khi mọi thứ đều ổn với bạn, chỉ cần lưu tệp và thoát.

Để cho phép tài khoản odoo15_310 để truy cập tệp cấu hình trong khi ngăn người khác làm điều đó, chúng ta cần thay đổi chủ sở hữu tệp bằng cách chạy lệnh dưới đây:

sudo chown odoo15_310:root /home/odoo15_310/odoo15_310.conf

Tạo tệp đơn vị Odoo 15

sudo nano /lib/systemd/system/odoo15_310.service

Bây giờ, hãy sao chép và dán những thứ sau vào giao diện người dùng của trình soạn thảo văn bản nano của bạn

[Unit]
Description=Odoo15_310
After=network.target postgresql.service
[Service]
Type=simple
PermissionsStartOnly=true
User=odoo15_310
Group=odoo
SyslogIdentifier=odoo15_310
PIDFile=/run/odoo15_310/odoo15_310.pid
ExecStartPre=/usr/bin/install -d -m755 -o odoo15_310 -g odoo /run/odoo15_310
ExecStart=/python-venv/3.10/odoo15/bin/python /opt/odoo/odoo15/odoo-bin -c /home/odoo15_310/odoo15_310.conf --pid=/run/odoo15_310/odoo15_310.pid
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
[Install]
Alias=odoo15_310.service
WantedBy=multi-user.target

Sau đó, lưu tệp và thoát trước khi chạy lệnh sau để thông báo cho systemd rằng có tệp đơn vị mới:

sudo systemctl daemon-reload

Sau đó, kích hoạt dịch vụ và yêu cầu nó chạy khi khởi động:

sudo systemctl enable --now odoo15_310

Và sau đó, khởi động Odoo 15 của bạn bằng systemd:

sudo systemctl start odoo15_310

Rồi, hãy mở trình duyệt web của bạn và nhập địa chỉ https://your_ip:8099 để xem Giao diện người dùng tạo cơ sở dữ liệu Odoo 15.

Để dừng nó, chỉ cần chạy:

sudo systemctl stop odoo15_310

Kết luận

Bây giờ bạn đã hoàn thành 6 bước chi tiết để cài đặt phiên bản Odoo 15 trên các cổng khác nhau trên một máy chủ Ubuntu 22.04 như bên dưới:

 1. Odoo 15 với Python 3.8 và PostgreSQL 12:
  • Cổng HTTP: 8089
  • Cổng Longpolling: 8090
 2. Odoo 15 với Python 3.8 và PostgreSQL 14:
  • Cổng HTTP: 8099
  • Cổng Longpolling: 8100

Bạn có thể bắt đầu quản lý cơ sở dữ liệu của mình (cụ thể: tạo cơ sở dữ liệu, xóa cơ sở dữ liệu, sao lưu và cơ sở dữ liệu hiện có, khôi phục cơ sở dữ liệu) bằng cách đi tới địa chỉ http://your_ip:8089/web/database/manager (dành cho Odoo 15 với Python 3.8 và PostgreSQL 12) hoặc http://your_ip:8099/web/database/manager (dành cho Odoo 15 với Python 3.8 và PostgreSQL 14)

Để lại một câu trả lời