EBIT là gì?

EBIT là viết tắt của Earning Btrước Tôiquan tâm và Ttrục. EBIT (cùng với EBITDA) là một trong những thước đo quan trọng nhất để đo lường khả năng sinh lời của một công ty bao gồm thu nhập và chi phí ngoại trừ chi phí lãi vay và các khoản thuế thu nhập. Nói cách khác, EBIT = Thu nhập ròng + Tiền lãi + Thuế thu nhập.

Để lại một câu trả lời