Lưu trữ danh mục: Python

Cách cài đặt và quản lý nhiều phiên bản Python trên Ubuntu 22.04

Ubuntu 22.04 là phiên bản LTS thứ hai của Ubuntu không hỗ trợ Python2 và ra mắt với Python 3.10.6. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đã viết các ứng dụng dành cho phiên bản Python mới hơn hoặc bạn muốn chạy các ứng dụng được viết cho phiên bản Python cũ hơn hoặc thậm chí bạn muốn chạy các ứng dụng trên nhiều phiên bản Python khác nhau trên Ubuntu 22?

Tiếp tục đọc How to Install and Manage multiple Python versions on Ubuntu 22.04

Cài đặt Python 2.7 và Pip trên Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish

Vấn đề

Tổ chức phần mềm Python (Python Software Foundation) đã tuyên bố Python 2 kết thúc vòng đời (EOL) vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 và đồng thời cũng kết thúc hỗ trợ. Python 2.7.18 là bản phát hành cuối cùng của Python 2, được phát hành vào tháng 4 năm 2020. Không có phiên bản nào của Python 2 sẽ nhận được bản cập nhật, ngay cả đối với các lỗ hổng bảo mật quan trọng sau đó nữa. Vì vậy, Python 2 đã không phải là phiên bản được cài đặt mặc định trên các phiên bản Ubuntu trong một vài năm gần đây. Ubuntu 20.04 là phiên bản LTS đầu tiên của Ubuntu loại bỏ Python2, ra mắt với Python 3.8.5.

Tiếp tục đọc Install Python 2.7 and Pip on Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish