Dòng tiền là gì? Quản lý dòng tiền

Đối với chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý tài chính, quản lý dòng tiền có ý nghĩa quyết định đến sự tồn vong của doanh nghiệp và nó gắn liền với doanh nghiệp đó trong suốt quá trình hoạt động. Vì vậy vai trò của quản lý dòng tiền là rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy dòng tiền là gì? Dòng tiền ròng (hay còn gọi là dòng tiền thuần) là gì và có phương pháp nào để quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp một cách hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu.

Dòng tiền, Dòng tiền vào, Dòng tiền ra

Thuật ngữ dòng tiền dùng để chỉ lượng tiền thuần và các khoản tương đương tiền được chuyển vào và ra khỏi công ty theo thời gian. Nói cách khác, dòng tiền có thể được hiểu đơn giản là sự chuyển động mà tiền mặt nhận được thể hiện dòng tiền vào, trong khi tiền chi tiêu thể hiện dòng tiền ra.

Vì vậy, quản lý dòng tiền là quá trình tìm hiểu và tối ưu hóa lượng tiền, gồm tiền và các khoản tương đương tiền, di chuyển vào và ra một doanh nghiệp. Một dòng tiền dương là lượng tiền vào nhiều hơn là ra, và một dòng tiền âm là lượng tiền vào ít hơn mức doanh nghiệp cần để trang trải các khoản chi. Và, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của quản lý dòng tiền là đảm bảo dòng tiền luôn luôn dương.

Dòng tiền của một doanh nghiệp thường được phân loại thành:

  • Dòng tiền từ các hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư
  • Dòng tiền từ các hoạt động tài chính.

Cách quản lý dòng tiền hiệu quả

Người ta nói rằng bạn sẽ không thể tinh chỉnh một cái gì đó nếu bạn không thể đo lường nó. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên bạn phải làm là đo lường dòng tiền của mình qua các thời điểm bằng cách xây dựng dự báo dòng tiền, từ đó bạn có thể điều chỉnh một số chỉ số hiệu suất chính (KPI) để tìm ra tác động và đưa ra quyết định dựa trên các thử nghiệm đó.

Để lại một câu trả lời