Mô hình Tài chính là gì?

Mô hình tài chính là một kiểu lập kế hoạch tài chính cụ thể. Về bản chất, các doanh nghiệp sử dụng mô hình tài chính như một công cụ để phản ánh kế hoạch tài chính thông qua tính toán, đo lường và định lượng.

Tiếp tục đọc What is Financial Model?