Chuyên mục lưu trữ: Tools

Cách cài đặt và thiết lập VirtualBox trên máy tính để bàn Ubuntu 22.04

Bạn muốn chạy nhiều hệ điều hành, phải không? VirtualBox là một trong những tùy chọn đơn giản nhất để bạn dùng thử. VirtualBox (tên đầy đủ là Oracle VM VirtualBox) là một siêu giám sát kiểu 2 cho ảo hóa x86 do Tập đoàn Oracle phát triển.

Đọc tiếp How to Install and Setup VirtualBox on Ubuntu 22.04 Desktop