Lưu trữ cho từ khóa: GitHub

Tải (Clone) GitHub qua SSH trong Ubuntu 22.04

GitHub khuyến nghị sao chép kho lưu trữ của nó qua SSH thay vì HTTP vì lý do hiệu suất và bảo mật. Bài hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sao chép kho lưu trữ GitHub vào máy Ubuntu của bạn từng bước một.

Tiếp tục đọc Clone GitHub repository over SSH in Ubuntu 22.04