Cách cài đặt và thiết lập VirtualBox trên máy tính để bàn Ubuntu 22.04

Bạn muốn chạy nhiều hệ điều hành, phải không? VirtualBox là một trong những tùy chọn đơn giản nhất để bạn thử. VirtualBox (tên đầy đủ là Oracle VM VirtualBox) là một hypervisor kiểu 2 cho ảo hóa x86 do Tập đoàn Oracle phát triển.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước về cách cài đặt nó trên Ubuntu 22.04 Desktop và thiết lập một máy ảo để cài đặt Ubuntu 22.04 Desktop khác.

Cài đặt VirtualBox

Đầu tiên, như thường lệ, chúng ta cần cập nhật hệ thống bằng cách chạy lệnh:

sudo apt update; sudo apt dist-upgrade

Bây giờ, hãy bắt đầu cài đặt VirtualBox:

sudo apt install virtualbox

Trong quá trình cài đặt, nếu máy tính của bạn đã bật tính năng khởi động an toàn (UEFI), quá trình cài đặt sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu khởi động an toàn. Vui lòng đặt một cái để tiếp tục.

Sau khi cài đặt VirtualBox hoàn tất, bạn có thể chạy nó bằng lệnh “virtualbox”:

virtualbox

Hoặc bạn chỉ cần sử dụng giao diện người dùng đồ họa của mình để tìm VirtualBox mới được cài đặt và nhấp vào nó.

Sự phát triển của VirtualBox mà bạn nhận được trên Ubuntu 22.04 sẽ là 6.1.

Khắc phục sự cố cài đặt

Nếu quá trình cài đặt kết thúc với thông báo lỗi như bên dưới, có thể là khi máy tính của bạn đã bật khởi động an toàn (UEFI):

Failed to start LSB: VirtualBox Linux kernel module

Bạn có thể giải quyết vấn đề bằng cách làm theo các bước bên dưới:

  1. Khởi động lại máy tính của bạn
  2. Chọn Enroll MOK » Continue » Yes » Nhập Mật khẩu (mà bạn đã đặt trước đó) » Khởi động lại.

Thiết lập VirtualBox trên Ubuntu 22.04

Bây giờ, việc tiếp theo là cách thiết lập VirtualBox trên Ubuntu 22.04 để cài đặt một hệ điều hành khác (tức là một Ubuntu 22.04 Desktop khác).

Trước tiên, bạn sẽ cần phải file ISO Ubuntu 22.04 Desktop, có thể tải xuống từ Kho phát hành Ubuntu 22.04.

Thứ hai, bạn sẽ cần cài đặt các gói mở rộng cho VirtualBox vì điều này sẽ cho phép bạn sử dụng các chức năng khác của Virtualbox như hỗ trợ USB, mã hóa đĩa, đồ họa độ phân giải cao và hơn thế nữa

wget https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.38/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1.38.vbox-extpack

Sau đó, sử dụng lệnh dưới đây để cài đặt các gói tiện ích mở rộng trên Ubuntu 22.04 của bạn:

sudo VBoxManage extpack install Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1.38.vbox-extpack

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể bắt đầu sử dụng VirtualBox với các tính năng mở rộng.

Để lại một câu trả lời