Lưu trữ cho từ khóa: VirtualBox

Cách cài đặt và thiết lập VirtualBox trên máy tính để bàn Ubuntu 22.04

Bạn muốn chạy nhiều hệ điều hành, phải không? VirtualBox là một trong những tùy chọn đơn giản nhất để bạn thử. VirtualBox (tên đầy đủ là Oracle VM VirtualBox) là một hypervisor kiểu 2 cho ảo hóa x86 do Tập đoàn Oracle phát triển.

Tiếp tục đọc How to Install and Setup VirtualBox on Ubuntu 22.04 Desktop