Lưu trữ danh mục: Installation & Deployment

Chuyên mục chứa các hướng dẫn liên quan đến cài đặt và triển khai

Cách Biên dịch và Cài đặt Nginx kTLS từ mã nguồn trên Ubuntu 22.04

Bài này sẽ hướng dẫn bạn 4 bước chi tiết để cài đặt Nginx và tạo các trang nginx hỗ trợ SSL với kTLS và TLSv1.3 trên máy chủ Ubuntu 22.04.

Tiếp tục đọc How to Build and Install Nginx kTLS from Source on Ubuntu 22.04

Cài đặt và triển khai Odoo 15 trên Máy chủ Ubuntu 22.04 (Jammy)

Trong bài đăng này, tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cài đặt phiên bản Odoo 15 chạy với Python 3.8 + PostgreSQL 12 và Python 3.10 + PostgreSQL 14 trên một Máy chủ Ubuntu 22.04 duy nhất.

Tiếp tục đọc Install and Deploy Odoo 15 on Ubuntu 22.04 Server (Jammy)

Cài đặt và Triển khai Odoo 14 trên Máy chủ Ubuntu 22.04

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn bạn 6 bước chi tiết để cài đặt Odoo 14 chạy với Python 3.8 và PostgreSQL 12 trên một máy chủ Ubuntu 22.04 duy nhất.

Tiếp tục đọc Install and Deploy Odoo 14 on Ubuntu 22.04 Server

Cài đặt và Triển khai Odoo 13 trên Máy chủ Ubuntu 22.04

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn bạn 6 bước để cài đặt Odoo 13 chạy với Python 3.7 và 3.8 trên Máy chủ Ubuntu 22.04 với PostgreSQL 10 và PostgreSQL 12.

Tiếp tục đọc Install and Deploy Odoo 13 on Ubuntu 22.04 Server

Cài đặt và triển khai Odoo 12 trên Máy chủ Ubuntu 22.04

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn 6 bước để cài đặt Odoo 12 chạy với Python 3.7 và 3.8 trên Máy chủ Ubuntu 22.04 với PostgreSQL 10 và PostgreSQL 12.

Tiếp tục đọc Install and Deploy Odoo 12 on Ubuntu 22.04 Server

Cài đặt Odoo 11 từ mã nguồn lên Máy chủ Ubuntu 22.04

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn bạn đi qua 6 bước cài đặt phiên bản Odoo 11 lỗi thời mà đã được phát hành từ ngày 5 tháng 10, 2017 và kết thúc vòng đời vào ngày 1 tháng 10 năm 2020 (khi Odoo 14 được phát hành)

Tiếp tục đọc Install Odoo 11 from source code on Ubuntu 22.04 Server

Cài đặt Odoo 10 từ mã nguồn trên Máy chủ Ubuntu 22.04

Odoo 10 được phát hành vào Ngày 5 Tháng 10, 2016 và hết hạn sử dụng vào ngày 5 tháng 10 năm 2019 (khi Odoo 13 được phát hành). Nó yêu cầu phiên bản Python 2.7 lỗi thời và không có sẵn trên Ubuntu 22.04. Tuy nhiên, có một số lý do khiến chúng ta vẫn muốn cài đặt Odoo 10 trên Ubuntu 22.04:

Tiếp tục đọc Install Odoo 10 from source on Ubuntu 22.04 Server

Cài đặt Odoo 9 từ mã nguồn lên Máy chủ Ubuntu 22.04

Odoo 9 được phát hành vào Ngày 1, Tháng 10, 2015 và hết hạn sử dụng vào ngày 5 tháng 10 năm 2018 (khi Odoo 12 được phát hành). Nó yêu cầu phiên bản Python 2.7, không có sẵn trên Ubuntu 22.04. Tuy nhiên, có một số lý do để chúng ta cài đặt Odoo 9 trên Ubuntu 22.04:

Tiếp tục đọc Install Odoo 9 from source on Ubuntu 22.04 Server

Cài đặt pgAdmin 4 trên Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cài đặt pgAdmin 4 trên cả Ubuntu 22.04 Desktop và Ubuntu 22.04 Server để bạn có thể quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL của mình bằng giao diện người dùng đồ họa dựa trên nền web.

Tiếp tục đọc Install pgAdmin 4 on Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish

Cách thiết lập Môi trường Phát triển & Lập trình Odoo trên Ubuntu 22.04 Jammy JellyFish

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập môi trường phát triển và lập trình Odoo trên Ubuntu 22.04 với Eclipse làm IDE. Hướng dẫn này có hiệu lực cho tất cả các phiên bản Odoo từ 8.0 đến 16.0 và hiệu quả đối với Máy cài sẵn Ubuntu 22.04 mới và không có các công cụ được cài đặt sẵn, ví dụ như JDK, Python hoặc Eclipse. Bạn có thể bỏ qua để đến bước tiếp theo nếu máy đã cài sẵn các thứ trên.

Tiếp tục đọc How to Setup Odoo Development Environment on Ubuntu 22.04 Jammy JellyFish