Chuyên mục lưu trữ: Business Software

Cách cài đặt Odoo 16 từ mã nguồn trên Ubuntu Server 22.04 (Jammy Jellyfish)

Odoo là một bộ công cụ phần mềm quản lý doanh nghiệp bao gồm, ví dụ, CRM, thương mại điện tử, thanh toán, kế toán, sản xuất, kho hàng, quản lý dự án và quản lý hàng tồn kho (theo wiki). Phiên bản Cộng đồng (CE) là một phần mềm tự do mã nguồn mở, được cấp phép theo GNU LGPLv3 trong khi Phiên bản Doanh nghiệp (EE) có các tính năng bổ sung độc quyền và được cấp phép theo giấy phép Odoo Enterprise.

Đọc tiếp How to Install and Deploy Odoo 16 From Source on Ubuntu Server 22.04 (Jammy Jellyfish)

Cài đặt Odoo 8 từ mã nguồn trên Ubuntu Server 22.04 Jammy

Odoo 8 được phát hành vào tháng 9 năm 2014 và hết hạn sử dụng vào ngày 5 tháng 10 năm 2017 (khi Odoo 9 được phát hành). Nó yêu cầu Python 2.7 lỗi thời, không có sẵn trên Ubuntu 22.04. Tuy nhiên, có một số lý do để chúng tôi cài đặt nó trên Ubuntu 22.04:

Đọc tiếp Install Odoo 8 from source on Ubuntu Server 22.04 Jammy