Lưu trữ cho từ khóa: VN-Index

VN-Index là gì? Cách tính

Chỉ số VN-Index hay Chỉ số chứng khoán Việt Nam là một chỉ số trọng số vốn hóa của tất cả các công ty được liệt kê trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Chỉ số được tạo với giá trị chỉ số cơ sở là 100 kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2000.

Tiếp tục đọc What is VN-Index? How to calculate