Lưu trữ cho từ khóa: ROI

Tỷ suất Hoàn vốn Đầu tư (ROI) là gì? Cách tính ROI

Tỷ suất Hoàn vốn Đầu tư (ROI) là một thước đo hiệu suất được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoặc lợi nhuận của một khoản đầu tư so với chi phí của khoản đầu tư theo tỷ lệ phần trăm. Nó có thể được sử dụng để so sánh hiệu quả của một số khoản đầu tư khác nhau bằng cách đo trực tiếp lượng lợi tức của một khoản đầu tư cụ thể, so với chi phí đầu tư ban đầu.

Tiếp tục đọc What is Return on Investment (ROI)? How to calculate it