Lưu trữ cho từ khóa: PostgreSQL

Cài đặt pgAdmin 4 trên Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cài đặt pgAdmin 4 trên cả Ubuntu 22.04 Desktop và Ubuntu 22.04 Server để bạn có thể quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL của mình bằng giao diện người dùng đồ họa dựa trên nền web.

Tiếp tục đọc Install pgAdmin 4 on Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish

Cách thiết lập Môi trường Phát triển & Lập trình Odoo trên Ubuntu 22.04 Jammy JellyFish

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập môi trường phát triển và lập trình Odoo trên Ubuntu 22.04 với Eclipse làm IDE. Hướng dẫn này có hiệu lực cho tất cả các phiên bản Odoo từ 8.0 đến 16.0 và hiệu quả đối với Máy cài sẵn Ubuntu 22.04 mới và không có các công cụ được cài đặt sẵn, ví dụ như JDK, Python hoặc Eclipse. Bạn có thể bỏ qua để đến bước tiếp theo nếu máy đã cài sẵn các thứ trên.

Tiếp tục đọc How to Setup Odoo Development Environment on Ubuntu 22.04 Jammy JellyFish

Cách cài đặt nhiều phiên bản PostgreSQL trên Ubuntu 22.04 [CÀI NHANH]

PostgreSQL, hoặc Postgres, là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ cung cấp việc triển khai ngôn ngữ truy vấn SQL. Nó tuân thủ các tiêu chuẩn và có nhiều tính năng nâng cao như giao dịch đáng tin cậy và truy vấn đồng thời mà không gặp read lock.

Tiếp tục đọc How To Install Multiple Versions of PostgreSQL on Ubuntu 22.04 [QUICK]