Lưu trữ cho từ khóa: pgAdmin

Cài đặt pgAdmin 4 trên Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cài đặt pgAdmin 4 trên cả Ubuntu 22.04 Desktop và Ubuntu 22.04 Server để bạn có thể quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL của mình bằng giao diện người dùng đồ họa dựa trên nền web.

Tiếp tục đọc Install pgAdmin 4 on Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish