Lưu trữ cho từ khóa: Odoo 8

Cài đặt Odoo 8 từ mã nguồn trên Ubuntu Server 22.04 Jammy

Odoo 8 được phát hành vào tháng 9 năm 2014 và hết hạn sử dụng vào ngày 5 tháng 10 năm 2017 (khi Odoo 9 được phát hành). Nó yêu cầu Python 2.7 lỗi thời, không có sẵn trên Ubuntu 22.04. Tuy nhiên, vẫn còn một số lý do để chúng tôi cài đặt Odoo 8 trên Ubuntu 22.04:

Tiếp tục đọc Install Odoo 8 from source on Ubuntu Server 22.04 Jammy