Lưu trữ cho từ khóa: Odoo 16

Cách cài đặt Odoo 16 từ mã nguồn trên Ubuntu Server 22.04 (Jammy Jellyfish)

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Odoo 16 trên Máy chủ Ubuntu 22.04 mới với Python 3.10 và PostgreSQL 14.

Tiếp tục đọc How to Install and Deploy Odoo 16 From Source on Ubuntu Server 22.04 (Jammy Jellyfish)