Lưu trữ cho từ khóa: odoo 15

Cài đặt và triển khai Odoo 15 trên Máy chủ Ubuntu 22.04 (Jammy)

Trong bài đăng này, tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cài đặt phiên bản Odoo 15 chạy với Python 3.8 + PostgreSQL 12 và Python 3.10 + PostgreSQL 14 trên một Máy chủ Ubuntu 22.04 duy nhất.

Tiếp tục đọc Install and Deploy Odoo 15 on Ubuntu 22.04 Server (Jammy)