Lưu trữ cho từ khóa: odoo 14

Cài đặt và Triển khai Odoo 14 trên Máy chủ Ubuntu 22.04

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn bạn 6 bước chi tiết để cài đặt Odoo 14 chạy với Python 3.8 và PostgreSQL 12 trên một máy chủ Ubuntu 22.04 duy nhất.

Tiếp tục đọc Install and Deploy Odoo 14 on Ubuntu 22.04 Server