Lưu trữ cho từ khóa: odoo 12

Cài đặt và triển khai Odoo 12 trên Máy chủ Ubuntu 22.04

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn 6 bước để cài đặt Odoo 12 chạy với Python 3.7 và 3.8 trên Máy chủ Ubuntu 22.04 với PostgreSQL 10 và PostgreSQL 12.

Tiếp tục đọc Install and Deploy Odoo 12 on Ubuntu 22.04 Server