Lưu trữ cho từ khóa: IDE

Cài đặt Eclipse mới nhất với Pydev trên Ubuntu 22.04 để phát triển Python

Eclipse với plugin PyDev là một trong những IDE yêu thích nhất đối với các lập trình viên Python vì nó dễ thiết lập và có nhiều tính năng thú vị cho mọi loại hình phát triển (bao gồm các ứng dụng web và JavaScript).

Tiếp tục đọc Install Latest Eclipse with Pydev on Ubuntu 22.04 for Python Development