Lưu trữ cho từ khóa: Expected Return

Lợi tức Kỳ vọng là gì? Cách tính

Lợi tức Kỳ vọng (còn được gọi là Lợi nhuận Kỳ vọng) là khoản lãi hoặc lỗ mà nhà đầu tư dự đoán trên một khoản đầu tư đã biết trước tỷ suất sinh lợi (RoR). Nó được tính bằng cách nhân các kết quả tiềm năng với khả năng chúng xảy ra và sau đó tính tổng các kết quả này.

Tiếp tục đọc What is Expected Return? How to calculate it