Công thức tính Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận (RoR) là gì? Cách tính RoR

Tỷ suất lợi nhuận (Rate of Return, viêt tắt RoR), hay còn gọi là Tỷ lệ hoàn vốn, hay Tỷ lệ lợi tức, là lãi ròng hoặc lỗ của một khoản đầu tư trong một khoảng thời gian xác định; và được biểu thị bằng phần trăm chi phí ban đầu của khoản đầu tư.

Ví dụ, tỷ suất lợi nhuận hàng năm là tỷ lệ phần trăm thay đổi trong giá trị của khoản đầu tư. Nếu bạn giả sử bạn kiếm được lợi nhuận hàng năm 15% thì bạn đang giả định rằng giá trị khoản đầu tư của bạn sẽ tăng 15% mỗi năm. Vì vậy, nếu bạn đầu tư $1.000 trong 1 năm, thì khoản đầu tư của bạn sẽ có giá trị $1.150 vào cuối kỳ một năm, trước khi trừ đi chi phí.

Ý nghĩa của RoR

Các ứng dụng

Tỷ lệ hoàn vốn (RoR) có thể được áp dụng cho bất kỳ phương tiện đầu tư nào, từ bất động sản đến trái phiếu, cổ phiếu và đồ mỹ nghệ. Nó cũng có thể được áp dụng cho một dự án triển khai một phần mềm quản lý doanh nghiệp (ví dụ: Phần mềm quản trị doanh nghiệp Viindoo, Odoo, vân vân).

Nói chung, RoR hoạt động với bất kỳ tài sản nào với điều kiện tài sản đó được mua tại một thời điểm và tạo ra dòng tiền vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Các khoản đầu tư một phần được đánh giá dựa trên tỷ suất sinh lợi trong quá khứ, có thể được so sánh với các tài sản cùng loại để xác định khoản đầu tư nào là hấp dẫn nhất. Nhiều nhà đầu tư muốn chọn tỷ lệ hoàn vốn bắt buộc (RRR) trước khi quyết định đầu tư.

Ý nghĩa

  • RoR là cơ sở để nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp trên cơ sở lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của hoạt động đầu tư.
  • Giúp các nhà quản lý doanh nghiệp đánh giá tác động của đòn bẩy tài chính và đưa ra các quyết định tăng vốn dựa trên RoR.
  • Là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn, từ đó nhà đầu tư đánh giá được khả năng sinh lời của một khoản đầu tư và đưa ra quyết định đầu tư có lợi nhất.

Hạn chế

Khi tính toán và so sánh RoR giữa các khoản đầu tư, mọi người thường quên mất thời gian cần thiết để mua và bán một khoản đầu tư hay tài sản. Theo đó, nếu khoảng thời gian giữa hai khoản đầu tư / tài sản là khác nhau, kết quả tính toán RoR sẽ không còn phù hợp để so sánh.

Công thức cơ bản để tính toán RoR

Công thức tính Tỷ suất Lợi nhuận (RoR) là:

RoR = \ frac {\ text {Giá trị } \ text {Hiện tại} - \ text {Giá trị } \ text {Ban đầu}} {\ text {Giá trị } \ text {Ban đầu}} * 100

Tỷ suất sinh lợi này đôi khi được gọi là tỷ lệ tăng trưởng cơ bản, hoặc tỷ suất hoàn vốn đầu tư (RoI). Nếu bạn cũng xem xét ảnh hưởng của giá trị thời gian của tiền và lạm phát, tỷ suất sinh lợi thực tế cũng có thể được định nghĩa là số tiền ròng của Dòng tiền Chiết khấu (DCF) nhận được trên một khoản đầu tư sau khi điều chỉnh theo lạm phát.

Để lại một câu trả lời