Công thức tính Lợi tức đầu tư

Tỷ suất Hoàn vốn Đầu tư (ROI) là gì? Cách tính ROI

Tỷ suất Hoàn vốn Đầu tư (ROI) là một thước đo hiệu suất được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoặc lợi nhuận của một khoản đầu tư so với chi phí của khoản đầu tư theo tỷ lệ phần trăm. Nó có thể được sử dụng để so sánh hiệu quả của một số khoản đầu tư khác nhau bằng cách đo trực tiếp lượng lợi tức của một khoản đầu tư cụ thể, so với chi phí đầu tư ban đầu.

Cách tính ROI

Công thức cơ bản để tính ROI như sau:

ROI = \ frac {\ text {Giá trị đầu tư hiện tại} - \ text {Chi phí đầu tư}} {\ text {Chi phí đầu tư}}

Hoặc, ở dạng đơn giản để bạn dễ nhớ:

ROI = \ frac {\ text {Lợi ích đầu tư}} {\ text {Chi phí đầu tư}}

Trong đó,

  • \ text {Lợi ích đầu tư} = \ text {Giá trị đầu tư hiện tại} - \ text {Chi phí đầu tư}

Nếu ROI của một khoản đầu tư là dương, nó có thể đáng giá. Nhưng nếu có những cơ hội khác với ROI cao hơn, thì những tín hiệu này có thể giúp nhà đầu tư loại bỏ hoặc lựa chọn các phương án tốt nhất. Tương tự như vậy, các nhà đầu tư nên tránh ROI âm.

Khác nhau giữa ROI và ROR

Cả ROI (Tỷ suất hoàn vốn đầu tư) và ROR (Tỷ lệ hoàn vốn) phục vụ cùng một mục đích để cho bạn biết tỷ lệ phần trăm lợi nhuận bạn đã thực hiện liên quan đến khoản đầu tư của mình. Sự khác biệt chính giữa cả hai là chi phí giao dịch.

ROI cho bạn biết bạn đã kiếm được gì từ khoản đầu tư của mình trong khi ROR chỉ cho bạn biết tốc độ bạn kiếm được lợi nhuận (hoặc lỗ).

ROR là tỷ suất lợi nhuận trên khoản đầu tư của bạn theo dòng thời gian trong khi ROI là con số tương tự nhưng thường không được tính theo dòng thời gian. Thay vào đó, nó thường được tính cho một khoảng thời gian cụ thể.

Tôi đã tìm thấy một chủ đề thú vị trên so sánh giữa RoI và RoR trên Quora mà có thể bạn quan tâm.

Để lại một câu trả lời