Hệ số Beta

Hệ số Beta (β) chứng khoán / đầu tư là gì? Cách tính Beta

Beta (β), nghĩa trong cổ phiếu và đầu tư, còn được gọi là hệ số rủi ro, là thước đo mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể và có thể được sử dụng để đo lường mức độ rủi ro của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Beta là gì?

Việc tính toán hệ số beta sẽ giúp nhà đầu tư xác định được đối tượng đầu tư phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của mình. Theo định nghĩa, thị trường, chẳng hạn như VN-Index, có hệ số beta là 1,0 và các cổ phiếu riêng lẻ được xếp hạng tùy theo mức độ sai lệch của chúng so với thị trường.

 • Nếu β = 1: Mức độ biến động của giá cổ phiếu bằng mức độ biến động của thị trường. Có nghĩa là, sự tăng trưởng của cổ phiếu tuân theo hướng của thị trường.
 • Nếu β <1: Độ biến động của giá cổ phiếu sẽ thấp hơn độ biến động của thị trường. Tức là cổ phiếu có ít biến động hơn thị trường.
 • Nếu β> 1: Mức độ biến động của giá cổ phiếu cao hơn mức độ biến động của thị trường. Điều này có nghĩa là cổ phiếu sẽ có khả năng sinh lời cao, đồng thời mức độ rủi ro cũng khá lớn. Ví dụ: Hệ số β của cổ phiếu B = 3 có nghĩa là khi thị trường tăng 10% thì cổ phiếu B sẽ tăng 30%.
 • Nếu β = 0: Khi một cổ phiếu có Beta 0, sự thay đổi giá trị của cổ phiếu đó hoàn toàn độc lập với thị trường. Nếu dấu của Beta là (-) thì chứng khoán sẽ có diễn biến trái chiều so với thị trường chứng khoán và ngược lại.

Xem thêm Beta trong Tài chính là gì trên Wikipedia.

Cách tính Beta (β)

Công thức tổng quát về tính toán Beta

Có vẻ thừa khi tính toán beta vì đây là chỉ số được sử dụng rộng rãi và công khai. Nhưng có một số lý do để bạn làm điều đó theo cách thủ công:

 1. Thực tế là các nguồn khác nhau sử dụng các khoảng thời gian khác nhau để tính toán lợi nhuận. Mặc dù beta luôn liên quan đến việc đo lường phương sai và hiệp phương sai trong một khoảng thời gian, nhưng không có độ dài khoảng thời gian được quy ước thống nhất. Do đó, một người làm tài chính có thể sử dụng dữ liệu hàng tháng của 5 năm (60 kỳ trong 5 năm), trong khi một người khác có thể sử dụng dữ liệu hàng tuần trong một năm (52 kỳ trong một năm) để tính ra chỉ số beta. Sự khác biệt về kết quả trong phiên bản beta có thể không quá lớn, nhưng tính nhất quán có thể rất quan trọng trong việc so sánh.
 2. Bạn là nhà phát triển phần mềm và muốn phát triển một công cụ tính toán beta dựa trên dữ liệu hiện có của bạn.

Bây giờ, bạn có thể tính Beta một mã chứng khoán bằng cách đưa ra hiệp phương sai giữa lợi nhuận của chứng khoán và lợi nhuận của thị trường theo phương sai của lợi nhuận thị trường. Công thức chung như sau:

\ beta = \ frac {Hiệp phương sai (R_ {e}, R_ {m})} {Phương sai (R_ {m})}

Trong đó,

 • Lại}: tỷ suất lợi nhuận của mã chứng khoán
 • R_ {m}: tỷ suất lợi nhuận của thị trường nói chung
 • Hiệp phương sai (R_ {e}, R_ {m}): Hiệp phương sai giữa Lại}R_ {m}. Hoặc, nó là thước đo lợi tức của cổ phiếu so với của thị trường. Một hiệp phương sai dương có nghĩa là các cổ phiếu có xu hướng di chuyển cùng nhau khi giá của chúng tăng hoặc giảm. Một hiệp phương sai âm có nghĩa là các cổ phiếu di chuyển ngược chiều nhau.
 • Phương sai (R_ {m}): Đo lường cách thị trường di chuyển so với giá trị trung bình của nó. Ví dụ, phương sai được sử dụng để đo lường sự biến động của giá cổ phiếu riêng lẻ theo thời gian. Hiệp phương sai được sử dụng để đo lường mối tương quan trong biến động giá của hai cổ phiếu khác nhau.

Thực hành để tính Beta

 • Tải xuống lịch sử giá cổ phiếu công ty có phiên bản beta mà bạn muốn đo lường.
 • Tải xuống lịch sử giá thị trường so sánh.
 • Tính tỷ lệ phần trăm thay đổi theo thời kỳ cho cả cổ phiếu công ty và thị trường. Nếu sử dụng dữ liệu hàng ngày, đó là mỗi ngày; đối với dữ liệu hàng tuần, đó là mỗi tuần, v.v.

Tính Beta trong MS Excel / LibreOffice Cal / Google Sheet

Tất cả các phần mềm bảng tính nói trên đều hỗ trợ tính toán phương sai và hiệp phương sai bằng cách sử dụng các hàm tích hợp sẵn của chúng như bên dưới:

 • VAR(value1, [value2,…]): Để tìm phương sai của thị trường bằng cách truyền tất cả các phần trăm thay đổi của thị trường vào hàm VAR.S
 • COVARIANCE.S(mảng 1, mảng 2): để tìm hiệp phương sai của cổ phiếu công ty với thị trường bằng cách chuyển tất cả phần trăm thay đổi của cổ phiếu công ty và tất cả phần trăm thay đổi của thị trường vào hàm COVARIANCE.S.
  • mảng_1: Phạm vi đại diện cho mảng hoặc ma trận của tất cả các phần trăm thay đổi của cổ phiếu công ty.
  • mảng_2: Phạm vi đại diện cho mảng hoặc ma trận của tất cả các phần trăm thay đổi của thị trường.

Tính toán Beta bằng Python

Bắt đầu bằng Python 3, chúng ta có thể lấy phương sai trực tiếp từ thư viện tiêu chuẩn có tên statistics.

import statistics

variance = statistics.variance(data, xbar=None)

Tuy nhiên, đối với hiệp phương sai, bạn phải sử dụng thư viện numpy hoặc bạn phải có ít nhất Python 3.10 vì statistics trong Python3.10 hiện đã có chứa hàm covariance. Trong hướng dẫn này, tôi giả sử rằng bạn có Python 3.10. Nếu không, bạn có thể làm theo hướng dẫn của tôi để cài đặt Python 3.10 trên Ubuntu 22.04.

import statistics

covariance = statistics.covariance(list_1, list_2)

Dưới đây là một ví dụ đầy đủ về tính toán Beta trong Python 3.10:

import statistics

company_stock_interest_rates = [21, 19, 11, 21, 19, 46, 29]
market_interest_rates = [21, 19, 11, 21, 19, 46, 29]

variance = statistics.variance(company_stock_interest_rates)
covariance = statistics.variance(company_stock_interest_rates, market_interest_rates)

# calculate Beta, the output should be 1
beta = covariance / variance

Các vấn đề của Beta

Nếu cổ phiếu công ty có hệ số beta là 1, thì người ta thường cho rằng cổ phiếu công ty sẽ tăng hoặc giảm tương đương với thị trường. Đây chắc chắn là một sự sai lầm về mặt khái niệm. Nếu một thứ gì đó có hệ số beta là 1, thì điều đó thực sự có nghĩa là, với sự thay đổi của thị trường, độ nhạy lợi nhuận của nó bằng với độ nhạy của thị trường.

Để lại một câu trả lời