VN-Index

VN-Index là gì? Cách tính

Chỉ số VN-Index hay Chỉ số chứng khoán Việt Nam là một chỉ số trọng số vốn hóa của tất cả các công ty được liệt kê trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Chỉ số được tạo với giá trị chỉ số cơ sở là 100 kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2000.

Dựa vào chỉ số này, người ta có thể biết được quy mô và giá trị cụ thể của cổ phiếu tại thời điểm hiện tại, so với mức giá tính theo ngày cơ sở 28/7/2000.

Lịch sử VN-Index cũng được sử dụng trong Tính toán beta đối với một cổ phiếu trong VN-Index.

Phương pháp tính chỉ số VN-Index

Chỉ số VN-Index được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tính toán theo phương pháp Giá bình quân Passcher theo diễn biến hàng ngày của tất cả các cổ phiếu niêm yết trên HoSE. Đây là công thức:

VNIndex = \ frac {\ sum_ {i = 1} ^ {N} P_ {1i} Q_ {1i}} {\ sum_ {i = 1} ^ {N} P_ {0i} Q_ {0i}} * 100

Trong đó:

  • P1i: Giá trị hiện tại của cổ phiếu i
  • Q1i: Số lượng cổ phiếu niêm yết i hiện tại
  • iP0i: Giá của cổ phiếu tôi vào ngày cơ sở
  • Q0i: Số lượng cổ phiếu niêm yết i tại ngày cơ sở

Hay, nói một cách đơn giản:

VNIndex = \ frac {\ text {Total} \ text {Hiện tại} \ text {Market} \ text {Value}} {\ text {Total} \ text {Original} \ text {Market} \ text {Value}} * 100

Ví dụ: Ngày 5/10/2022, chỉ số VNIndex kết thúc phiên giao dịch đạt 1.104,26 điểm, nghĩa là tổng giá trị thị trường tại ngày giao dịch của tất cả các cổ phiếu niêm yết trên HoSE bằng 11,0426 lần so với giá trị tại ngày cơ sở.

Điều chỉnh VN-Index

Có niêm yết mới hoặc tăng vốn

Khi có niêm yết mới trên thị trường hoặc tổ chức niêm yết tăng vốn, tỷ lệ điều chỉnh được điều chỉnh như sau:

D_ {1} = \ frac {D_ {0} V_ {1}} {V_ {1} -AV}

Trong đó,

  • D1: Hệ số điều chỉnh mới
  • D0: Hệ số điều chỉnh cũ, được tính bằng D_ {0} = \ sum_ {i = 1} ^ {N} P_ {0i} Q_ {0i}
  • V1: Tổng giá trị của tất cả các cổ phiếu đại chúng hiện tại, được tính bằng V_ {1} = \ sum_ {i = 1} ^ {N} P_ {1i} Q_ {1i}
  • AV: giá trị điều chỉnh của cổ phiếu

Hủy niêm yết hoặc Giảm Vốn

Khi hủy niêm yết hoặc tổ chức niêm yết giảm vốn, tỷ lệ điều chỉnh mới sẽ được tính như sau:

D_ {1} = \ frac {D_ {0} V_ {1}} {V_ {1} + AV}

Để lại một câu trả lời