Cài đặt pgAdmin 4 trên Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cài đặt pgAdmin 4 trên cả Ubuntu 22.04 Desktop và Ubuntu 22.04 Server để bạn có thể quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL của mình bằng giao diện người dùng đồ họa dựa trên nền web.

Giới thiệu

pgAdmin 4 là nền tảng quản trị và phát triển Mã nguồn mở phong phú và phổ biến nhất dành cho PostgreSQL. Nó được xây dựng bằng Python và Javascript / jQuery và cung cấp hai kiểu cài đặt, một là Triển khai trên desktop và hai là Triển khai trên máy chủ.

  1. Triển khai trên máy chủ: Trong phương pháp cài đặt này, pgAdmin được cài đặt dưới dạng ứng dụng web với sự trợ giúp của máy chủ web trên máy chủ dòng lệnh, để một hoặc nhiều người dùng có thể truy cập đồng thời bằng trình duyệt web. Tất nhiên, thông tin đăng nhập là bắt buộc để bảo mật.
  2. Triển khai trên Desktop: Kiểu cài đặt này giống như bất kỳ phần mềm nào khác được cài đặt cục bộ trên máy tính. Điều này có nghĩa là bạn không yêu cầu bất kỳ trình duyệt nào kết nối và truy cập PostgreSQL nhưng chỉ giới hạn ở một người dùng hiện đang đăng nhập vào hệ điều hành. Ngoài ra, đối với điều này, người dùng cần có một hệ điều hành có GUI đang chạy. Bạn có thể chọn tùy chọn này nếu bạn đang cài đặt pgAdmin 4 trên desktop.

Các yêu cầu tiên quyết

Như thường lệ, trước tiên chúng ta cần cập nhật hệ thống

sudo apt update; sudo apt dist-upgrade

Bây giờ, hãy cài đặt curl nếu nó chưa được cài đặt

sudo apt install curl

Thêm Public GPG Key của pgAdmin 4

Hệ thống Ubuntu 22.04 cần đảm bảo các gói chúng ta sẽ nhận được để cài đặt pgAdmin 4 là từ nguồn do nhà phát triển phát hành mà không có bất kỳ thay đổi nào. Do đó, để làm được điều đó, chúng ta phải thêm khóa GPG được các nhà phát triển pgAdmin 4 dùng để ký các gói của công cụ này.

curl -fsSL https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/pgadmin.gpg

Thêm kho lưu trữ pgAdmin 4

sudo sh -c 'echo "deb https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4 main" > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list'

Bây giờ, hãy cập nhật lại hệ thống

sudo apt update; sudo apt dist-upgrade

Cài đặt pgAdmin 4 Web (dành cho Máy chủ)

Như đã thảo luận tại phần Giới thiệu pgAdmin 4 của bài này, pgAdmin 4 có thể được cài đặt như một ứng dụng web, vì vậy, ở đây tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài nó.

sudo apt install pgadmin4-web

Bây giờ, hãy định cấu hình tài khoản người dùng pgAdmin cho mục đích bảo mật để bất kỳ người dùng ngẫu nhiên nào sẽ không thể truy cập vào giao diện web của pgAdmin để quản lý cơ sở dữ liệu. Đây là lệnh tạo tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản người dùng pgAdmin.

sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh

Nhập địa chỉ email mà bạn muốn sử dụng làm Tên người dùng cũng như mật khẩu cho tài khoản. Sau khi hoàn tất, quá trình thiết lập sẽ yêu cầu bạn khởi động lại máy chủ web Apache. Nhấn Y và nhấn phím Enter để khởi động lại.

Bây giờ, bạn có thể mở trình duyệt của mình để truy cập giao diện web của pgAdmin 4 mới được cài đặt bằng cách nhập http://dia-chi-ip-cua-may-chu/pgadmin4 vào ô URL của trình duyệt.

Đây là video mô phỏng của tôi.

Để kết nối với cơ sở dữ liệu của bạn, bạn phải đảm bảo:

  1. Máy chủ PostgreSQL của bạn đang hoạt động. Nếu bạn không có máy chủ PostgreSQL để kiểm tra kết nối, bạn có thể đọc bài đăng của tôi về Cách cài đặt máy chủ PostgreSQL trên Ubuntu 22.04 và làm theo hướng dẫn của tôi để tạo một máy chủ PostgreSQL để kiểm thử.
  2. Bạn có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu.
  3. Máy chủ PostgreSQL của bạn phải được định cấu hình để cho phép truy cập từ xa.

Cài đặt pgAdmin 4 Desktop

Những người muốn có ứng dụng pgadmin4 Desktop trên Ubuntu Linux có thể sử dụng lệnh này để cài đặt phiên bản pgAdmin 4 Desktop

sudo apt install pgadmin4-desktop

Để bắt đầu pgAdmin 4 Desktop mới được cài đặt của bạn, chỉ cần mở trình khởi chạy ứng dụng của bạn và nhập pgadmin để tìm kiếm nó bằng cách nhấp vào biểu tượng pgAdmin 4 được tìm thấy.

Lần đầu tiên, pgAdmin 4 sẽ yêu cầu bạn đặt mật khẩu chính (master password) vì lý do bảo mật.

Để lại một câu trả lời