Mô hình tài chính Dòng tiền chiết khấu (DCF) là gì?

Chiết khấu Dòng tiền là một phương pháp định giá được các nhà đầu tư sử dụng để tính ra giá trị của một khoản đầu tư có thể là tiền, tài sản, công ty, v.v. dựa trên dòng tiền trong tương lai của nó. Mô hình Dòng tiền chiết khấu là một trong những mô hình các mô hình tài chính phổ biến nhất được sử dụng rộng rãi bởi các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Để lại một câu trả lời