IRR (Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ) là gì?

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) là một thành phần cốt lõi của ngân sách vốn và tài chính doanh nghiệp được sử dụng trong phân tích tài chính để ước tính khả năng sinh lời của các khoản đầu tư tiềm năng. IRR là tỷ lệ chiết khấu làm cho giá trị hiện tại ròng (NPV) của tất cả dòng tiền bằng 0 trong một mô hình phân tích dòng tiền chiết khấu.

Các doanh nghiệp sử dụng nó để xác định tỷ lệ chiết khấu nào làm cho giá trị hiện tại của dòng tiền sau thuế trong tương lai bằng với chi phí đầu tư vốn ban đầu.

Để lại một câu trả lời